Reklama

Dziecko marudzi i narzeka, a tobie już ręce opadają? A dlaczego ono to robi? Pomóżmy dzieciom docenić to, co mają.

Dzieci, które często marudzą i nie doceniają tego, co mają, mogą być źródłem frustracji dla rodziców. Ale zanim zaczniemy winić dzieci (lub siebie) za takie zachowanie, warto zastanowić się nad przyczynami tego problemu.

Dlaczego narzeka?

Ciągłe narzekanie na to, czego im brakuje

Dziecko, które ciągle narzeka na to, czego mu brakuje, bez względu na to, ile już ma, może być sygnałem braku wdzięczności. Może to objawiać się w formie ciągłych skarg na brak nowych zabawek, lepszych ubrań czy bardziej ekscytujących rozrywek.

Niezadowolenie z prezentów

Kiedy dziecko reaguje na otrzymane prezenty niezadowoleniem lub obojętnością, zamiast radością i wdzięcznością, może to świadczyć o braku doceniania tego, co otrzymuje. Mogą mówić, że „to nie jest to, czego chciałem” lub wyrażać brak zainteresowania nowymi rzeczami.

Niechęć do dzielenia się z innymi

Dziecko, które NIGDY dzieli się swoimi zabawkami, jedzeniem lub czasem z innymi, może mieć trudności z rozumieniem wartości współdzielenia i hojności. Mogą wykazywać zachłanność lub egoizm, co może być wynikiem braku empatii i wdzięczności.

Te zachowania mogą być sygnałem, że dziecko potrzebuje wsparcia i edukacji w zakresie rozwoju wdzięczności i doceniania tego, co ma.

Przyczyna i skutek

Brak świadomości

Dzieci nie zawsze rozumieją wartość tego, co posiadają. Mogą być przyzwyczajone do pewnych luksusów lub nie zdają sobie sprawy z trudu, jaki rodzice wkładają, aby im zapewnić to, co mają.

Aby pokazać dzieciom wartość pieniądza i trudu, jaki rodzice wkładają, aby im zapewnić to, co mają, można podjąć kilka konkretnych działań.

 • Rozmowy o budżecie. Nawet jeśli dzieci są jeszcze małe, warto rozmawiać z nimi o tym, jakie koszty ponoszą rodzice, aby zapewnić rodzinie wygody i potrzebne rzeczy. Można w prosty sposób wyjaśnić, że pieniądze są potrzebne do kupowania jedzenia, ubrań, opłacania rachunków za mieszkanie czy opłacania rachunków za prąd.
 • Pomoc w zakupach. Zaproszenie dzieci na zakupy może być doskonałą okazją do nauki o wartości pieniądza. Można porozmawiać z nimi o cenach różnych produktów, porównywać ceny i wybierać te, które są najlepszym wyborem jakościowo i cenowo. Dzięki temu dzieci będą miały lepsze pojęcie o tym, ile kosztują różne rzeczy i jakie wydatki są konieczne w życiu codziennym.
 • Wprowadzenie kieszonkowego. W odpowiednim wieku można rozważyć wprowadzenie systemu kieszonkowego, w którym dzieci otrzymują określoną kwotę pieniędzy na tydzień lub miesiąc. Dzięki temu będą miały okazję do nauki zarządzania pieniędzmi, podejmowania decyzji zakupowych i oszczędzania na wymarzone cele.
 • Praca za dodatkowe pieniądze. W starszym wieku dzieci mogą być zachęcane do podejmowania drobnych prac domowych za dodatkową opłatę. Może to być np. pomoc w sprzątaniu, koszeniu trawnika czy opiece nad młodszymi rodzeństwem. Dzięki temu zrozumieją, że pieniądze nie przychodzą łatwo i wymagają wysiłku.

Dzięki takiemu zaangażowaniu temat, dzieci zaczną lepiej rozumieć wartość pieniądza oraz trudu, jaki rodzice wkładają, aby im zapewnić komfortowe życie. Będą bardziej świadome kosztów życia i będą lepiej przygotowane do zarządzania finansami w przyszłości.

Inne przyczyny marudzenia i niezadowolenia

Porównywanie się z innymi

Współczesne społeczeństwo często promuje porównywanie się z innymi, co może prowadzić do poczucia niedoskonałości u dzieci. Widząc, że ktoś ma więcej, mogą nie doceniać tego, co sami posiadają.

Zero wysiłku

Kiedy dzieci dostają wszystko, czego pragną, bez wysiłku, mogą stracić zdolność do doceniania tego, co mają. Stałe spełnianie ich zachcianek może prowadzić do rozwoju oczekiwań na kolejne przywileje.

Aby przeciwdziałać nadmiernemu przyzwyczajeniu dziecka do otrzymywania wszystkiego bez wysiłku i pomóc mu w rozwoju umiejętności doceniania tego, co ma, wykorzystaj kilka skutecznych strategii.

 • Ustalanie granic i konsekwencji. Ważne jest, aby rodzice określili jasne granice dotyczące tego, co dziecko może otrzymać i kiedy. Nie wszystkie zachcianki dziecka powinny być natychmiastowo spełniane. Jeśli dziecko oczekuje natychmiastowego zaspokojenia każdej prośby, może to prowadzić do wzrostu oczekiwań na kolejne przywileje. Wprowadzenie konsekwencji za nieodpowiednie zachowanie, na przykład odmówienie nowej zabawki za nieposprzątane pokoje, uczy dziecko wartości pracy i poświęcenia.
 • Nauka oszczędzania. Zachęcanie dziecka do oszczędzania na swoje cele może być skutecznym sposobem nauczenia go cennych lekcji finansowych. Można zaproponować dziecku, aby zbierało pieniądze na wymarzoną zabawkę lub wydarzenie. To pozwoli mu zrozumieć, że nie wszystko można mieć od razu i że osiągnięcie celu wymaga wysiłku i cierpliwości.
 • Pomaganie innym. Angażowanie dziecka w działania charytatywne lub wolontariat może pomóc mu zrozumieć, że nie wszyscy mają takie same możliwości jak ono. Poprzez pomaganie innym dzieci mogą docenić, jak wiele mają i jak wielki wpływ mogą mieć na życie innych ludzi.
 • Promowanie samodzielności. Zachęcanie dziecka do podejmowania własnych decyzji i wykonywania zadań samodzielnie rozwija jego umiejętności życiowe i samoświadomość. Dzięki temu dziecko będzie bardziej doceniać trud, jaki wkłada w osiągnięcie swoich celów i spełnienie swoich potrzeb.
  Poprzez te działania rodzice mogą pomóc dziecku rozwijać umiejętność doceniania tego, co ma, oraz zrozumienie, że nie wszystko przychodzi łatwo i że wysiłek i poświęcenie są często niezbędne do osiągnięcia sukcesu i spełnienia życiowych celów.

Bicie STOP! Książka dla dzieci, którym zdarza się bić innych i dla tych, które chcą się obronić

Brak empatii

Niektóre dzieci po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, jakie są potrzeby innych ani z trudu, jaki wkładają rodzice, aby zaspokoić ich pragnienia. Brak empatii może prowadzić do egoistycznego zachowania.

Aby pomóc dziecku rozwijać empatię i zrozumienie potrzeb innych osób, można zastosować następujące działania.

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych. Ważne jest, aby rodzice spędzali czas z dzieckiem i budowali z nim silne relacje emocjonalne. Regularne rozmowy, wspólne aktywności i okazywanie zainteresowania uczuciami i potrzebami dziecka pomagają w budowaniu empatii.
 • Modelowanie empatycznego zachowania. Rodzice powinni być przykładem empatycznego zachowania. Pokazujmy dzieciom, jak okazywać życzliwość i zrozumienie innym osobom poprzez nasze własne działania i reakcje na sytuacje życiowe.
 • Rozmowy o uczuciach. Zachęcanie dziecka do wyrażania swoich uczuć i doświadczeń oraz słuchanie ich z empatią jest kluczowe dla rozwijania empatii. Rodzice mogą zadawać pytania, aby zrozumieć, dlaczego ktoś się smuci lub jakie potrzeby ma inna osoba.
 • Poznanie różnorodności. Wprowadzanie dziecka w różnorodność kulturową, społeczną, może pomóc mu zrozumieć, że ludzie są różni i mają różne potrzeby i doświadczenia. Odwiedzanie miejsc, gdzie mogą spotkać osoby z różnych środowisk czy kultur, oraz czytanie książek i oglądanie filmów przedstawiających różnorodne postacie pomaga w rozwijaniu empatii.
 • Nauka współpracy i dzielenia się. Zachęcanie dziecka do współpracy z innymi oraz do dzielenia się swoimi zasobami, zabawkami czy czasem pomaga mu zrozumieć, że dobro innych osób jest równie ważne jak jego własne potrzeby. Ćwiczenie takich zachowań pomaga w rozwijaniu empatii i zrozumienia dla innych.

Przez te działania rodzice możesz pomóc dziecku rozwijać empatię i zrozumienie dla potrzeb innych osób. To przyczyni się do budowania zdrowych relacji społecznych oraz dojrzałego i współczującego podejścia do świata.

Niech przestanie marudzić!

W jaki sposób rodzice mogą poradzić sobie z tym wyzwaniem?

 • Bądźmy przykładem. Dorośli powinni być wzorem dla swoich dzieci. Pokazujmy im, jak doceniać to, co mamy, i jak być wdzięcznymi za małe rzeczy w życiu.
 • Rozmawiajmy. Ważne jest, aby rozmawiać z dziećmi na temat wartości i wdzięczności. Wyjaśnijmy im, że nie wszystkie dzieci mają to samo, ale bez wycieczek typu szantaż emocjonalny.
 • Ograniczmy nadmierną ekspozycję na konsumpcję. Starajmy się ograniczyć czas spędzany na oglądaniu reklam i korzystaniu z mediów społecznościowych, które mogą promować nadmierny konsumpcjonizm.
 • Wprowadźmy rutynę wdzięczności. Codzienne praktykowanie wdzięczności może pomóc dzieciom zauważać pozytywne rzeczy w swoim życiu. Zachęcajmy je do dzielenia się tym, za co są wdzięczne.

Wniosek jest taki, że jako rodzice musimy działać aktywnie, aby nauczyć nasze dzieci wartości wdzięczności i doceniania tego, co posiadają. Poprzez rozmowę, przykład oraz praktykę wdzięczności możemy pomóc naszym dzieciom rozwijać pozytywne podejście do życia i budować silne relacje z nimi.

A TY JAKIE MASZ DOŚWIADCZENIA? PODZIEL SIĘ NIMI W KOMENTARZU.