Konsultacja pedagogiczna rozmowa online

120,00 

Czas trwania rozmowy online: 60 minut
Prowadząca: pedagożka Anna Jankowska. Przeczytaj więcej o tym kim jestem i czym się zajmuję Anna Jankowska ≥≥

Konsultacja pedagogiczna to rozmowa pedagoga z rodzicem, na temat konkretnego, indywidualnego problemu wychowawczego. Odbywa się w cztery oczy. Bez dziecka, bo nie rozmawiamy o problemach z zachowaniem czy o emocjach dzieci w ich obecności.

W jakich sytuacjach konsultacja może pomóc?

Konsultacja jest po to, żeby pomóc ci znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji wychowawczej:

 • gdy emocje dziecka cię niepokoją lub martwią,
 • gdy nie rozumiesz dlaczego zachowuje się w określony sposób,
 • gdy chcesz zmienić lub poprawić wasze relacje.
Czy są wśród tych problemów Twoje?

3-latek

 1. Nieposłuszeństwo i trudności w komunikacji z dzieckiem. Zawsze słyszę: „nie”. 
 2. Agresja i trudności w radzeniu sobie z emocjami – gryzienie czy szarpanie innych dzieci. 
 3. Trudności w nauce samodzielności.
 4. Trudności w utrzymaniu uwagi i koncentracji.
 5. Trudności w radzeniu sobie z separacją i lękiem przed obcym.
 6. Trudności z utrzymaniem odpowiednich nawyków snu.
 7. Trudności w dzieleniu się i współdziałaniu.
 8. Dostosowanie do nowych sytuacji. 
 9. Problemy z karmieniem i wybrednością żywieniową.
 10. Zachęcanie do ćwiczenia mowy i zabaw logopedycznych. 
 11. Adaptacja do żłobka. 
 12. Adaptacja do przedszkola. 
 13. Rywalizacja i zazdrość między rodzeństwem.

4-latek

 1. Częste występowanie płaczliwych napadów i wybuchów złości, które mogą być trudne do opanowania.
 2. Opór, testowanie granic, co może prowadzić do konfliktów w relacji rodzic-dziecko.
 3. Zależność od pomocy rodziców przy prostych czynnościach codziennego życia, takich jak ubieranie się, jedzenie czy higiena osobista.
 4. Problemy z agresją fizyczną wobec rówieśników.Trudności z utrzymaniem uwagi i skupieniem – Rozproszenie uwagi, trudności w koncentracji na jednym zadaniu przez dłuższy czas.
 5. Oporność na jedzenie różnorodnych posiłków i wybredność żywieniowa.
 6. Problemy z zaburzeniami snu, takie jak problemy z zasypianiem i częste budzenie się w nocy.
 7. Silny lęk przed oddzielaniem się od rodziców, separacją w przedszkolu lub spotkaniem z nowymi osobami.
 8. Różne lęki związane np. potworami, duchami, przyrodą, obcymi itd.
 9. Trudności we wdrożeniu się w dzienną rutynę powodujące nadmierne zmęczenie i przebodźcowanie. 
 10. Opór wobec używania toalety, trudności w opanowaniu nawyków związanych z higieną i samoobsługą w toalecie.
 11. Zaparcia nawykowe lub podobne problemy z załatwianiem się. 
 12. Trudności w nauce umiejętności społecznych i rozwiązywaniu konfliktów.
 13. Rywalizacja i zazdrość między rodzeństwem.

5-latek 

 1. Trudności w regulacji emocji i kontrolowaniu złości.
 2. Silne dążenie do samodzielności, ale jednocześnie trudności z przyjmowaniem pomocy i narzucaniem swojej woli.
 3. Problemy z nawiązywaniem przyjaźni, dzieleniem się, rozpoznawaniem emocji innych osób i rozwiązywaniem konfliktów w sposób konstruktywny.
 4. Niechęć do udziału w codziennych obowiązkach, takich jak sprzątanie pokoju czy posprzątanie po sobie.
 5. Trudności z koncentracją i skupieniem uwagi.
 6. Opór wobec nowych doświadczeń i zmian – tych pozytywnych i negatywnych np. rozwód rodziców. 
 7. Jak zachęcić dziecko do poznawania liter?
 8. Problemy z zasypianiem, wybudzanie się w nocy, utrzymanie regularnych i spokojnych godzin snu.
 9. Tendencja do podejmowania niebezpiecznych działań, ignorowanie zasad bezpieczeństwa i ryzykowne zachowania (zwłaszcza w gronie rówieśników).
 10. Problemy z przestrzeganiem norm społecznych, trudności w zrozumieniu i przestrzeganiu zasad obowiązujących w różnych sytuacjach społecznych.
 11. Nie reaguje na prośby, a nie chcę karać. Co zrobić? 
 12. Rywalizacja i zazdrość między rodzeństwem.

6-9 lat

 1. Trudności w radzeniu sobie z większą ilością zadań, odpowiedzialnością i wymaganiami szkolnymi.
 2. Trudności w utrzymaniu uwagi na lekcji, czego skutkiem mogą być problemy w opanowywaniu materiału i zrozumieniu instrukcji.
 3. Trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu przyjaźni oraz w rozwiązywaniu konfliktów w grupie.
 4. Problemy z odczuwaniem presji związanej z oczekiwaniami dotyczącymi osiągnięć szkolnych lub porównywaniem się z innymi dziećmi.
 5. Trudności w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami, negocjacji i kompromisów w trakcie interakcji grupowych.
 6. Problemy z budowaniem pozytywnej samooceny i pewności siebie.
 7. Trudności z przestrzeganiem zasad i dyscypliną w szkole.
 8. Problemy z adaptacją do nowych sytuacji np. nowych nauczycieli i kolegów z klasy lub zmian życiowych np. rozwód rodziców. 
 9. Trudności z rozwojem umiejętności komunikacyjnych – wyrażanie swoich potrzeb, słuchanie innych i wyrażanie swoich myśli w sposób zrozumiały.
 10. Problemy z przezwyciężaniem niepowodzeń i frustracji w nauce.
 11. Rywalizacja i zazdrość między rodzeństwem.
 12. Trudności w samoregulacji, utrzymaniu odpowiednich nawyków i przestrzeganiu zasad.

10-12 lat

 1. Trudności z zarządzaniem czasem i organizacją – w planowaniu, utrzymaniu harmonogramu, przestrzeganiu terminów zadań i obowiązków.
 2. Konflikty i trudności w relacjach z rówieśnikami – zawiłości i konflikty w relacjach z rówieśnikami, próba znalezienia swojego miejsce w grupie.
 3. Wzrasta presja związana z wynikami szkolnymi, zadawaniem większej ilości prac domowych, testami i oczekiwaniami nauczycieli.
 4. Trudności z radzeniem sobie z emocjami – mogą przeżywać silne emocje i mieć trudności w ich kontrolowaniu, zwłaszcza w sytuacjach stresowych.
 5. Problemy z samoregulacją i samodyscypliną – trudności z utrzymaniem samodyscypliny, kontrolą impulsów i przestrzeganiem ustalonych zasad.
 6. Trudności w komunikacji – wyrażaniu swoich myśli i uczuć, szczególnie w sytuacjach konfliktowych lub emocjonalnie trudnych.
 7. Problemy z radzeniem sobie z różnicami społecznymi – trudności w radzeniu sobie z różnicami społecznymi, jak np. różnice kulturowe, ekonomiczne czy etniczne.
 8. Wzrasta samokrytycyzm i potrzeba porównywania się z innymi, co może wpływać na budowanie pozytywnej samooceny.
 9. Problemy z nadmiernym korzystaniem z technologii – trudności z kontrolą czasu spędzanego przed ekranem.
 10. Trudne relacje z rodzeństwem. 
 11. Problemy z adaptacją do nowych sytuacji np. nowych nauczycieli i kolegów z klasy lub zmian życiowych np. rozwód rodziców. 

Rodzic/nauczyciel/opiekun

Niby wiem, co mam robić i jak, ale czuję, że mam za dużo na głowie i po prostu potrzebuję rozmowy z kimś, kto zerknie na moją codzienność z boku. Samo rozmawianie pozwala uporządkować pewne codzienne sprawy, więc jeśli właśnie tego potrzebujesz, możemy skupić się na Tobie i Twoich potrzebach, dopiero potem na dzieciach i reszcie świata. Mam całkiem takich właśnie spotkań z osobami, które wiedzą, że ważne jest zadbanie o siebie.

Jak się przygotować?
 • Nasza rozmowa odbywa się online, po ustaleniu terminu, wysyłam link do spotkania.
 • Po wykupieniu konsultacji wspólnie ustalamy konkretny dzień i godzinę. 
 • Jeśli nie masz pewności, czy Twój problem nadaje się do takiej konsultacji, napisz do mnie, wspólnie coś wymyślimy.
 • Zamawiając konsultację opisz proszę krótko problem i wyślij maila na adres blog@tylkodlamam.pl. Po co ten mail? Czasami problem wymaga ode mnie dodatkowych konsultacji np. z lekarzem, dietetykim lub psychologiem. Im więcej wiem od początku, tym lepiej będę potrafiła pomóc w trakcie naszej godzinnej rozmowy.
 • Jeśli mamy nasz czas wykorzystać optymalnie, przygotuj proszę kartkę z najważniejszymi podpunktami rozmowy np. niepokojące zachowania, wskazówki od wychowawczyni (jeśli takie masz), co sprawia najwięcej trudności, o co chcesz mnie zapytać itd.
Czy dostanę jakieś materiały do pracy z dzieckiem?

Do każdego przypadku podchodzę indywidualnie, więc czasem przygotowuję dodatkowe wytyczne, jak postępować w danej sytuacji.

Czy jedna rozmowa wystarczy?

Wszystko zależy od problemu. Czasami rodzicowi potrzebna jest konkretna podpowiedź, jak postępować i może ją zdobyć w ciągu jednej rozmowy. Bywa, że tych rozmów trzeba przeprowadzić więcej, np. wdrażanie nowych zasad może trwać kilka tygodni, a w tym czasie dojdą jakieś inne wyzwania lub nie będziesz pewna, czy prawidłowo postępujesz w konkretnych sytuacjach.