15 zdań, które odbiją się rodzicielską czkawką. Brzmią zanjomo?

Jest kilkanaście takich zwrotów, które faktycznie mogą się odbić rodzicielską czkawką. Często wypowiadamy je bez głębszego namysłu. W takiej sytuacji lepiej mieć ściągę pod ręką.